İnterpol tarafından aranan DEAŞ üyesi KKTC’de yakalandı, Türkiye’ye gönderilecek

Rusya Federasyonu tarafından Interpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Kalaev’in KKTC’de olduğunun öğrenilmesi üzerine İnterpol yetkililerine bilgi verildiği öğrenildi.

Kalaev’in “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Shamil Kalaev’e ilişkin yayımlanan karar metninde, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ve önergeye ekli sunulan polis raporu ışığında, 16.5.1989 yılında doğan Rusya vatandaşı Shamil Kalaev’in Rusya Federasyonu tarafından İnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile arandığı, “DEAŞ” arasında yer alıp, Ukrayna menşeli organize suç örgütleri ile de bağlantılı bir şahıs olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin yasak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi ihtimali bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6’ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Shamil Kalaev’in “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *